Βασικό Μενού  

   

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ!!!

Λεπτομέρειες

Με πολλή χαρά και ανανεωμένη διάθεση φτιάξαμε ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Έτσι απο την σχολική χρονιά 2019 - 2020 τα νέα του σχολείου μας θα τα πληροφορείστε πατώντας εδώ.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2019 -2020

Λεπτομέρειες
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 157306/Δ2/08-10-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολ. έτος τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ακόλουθα μαθήματα: 
* Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
* Μαθηματικά 
* Φυσική
* Χημεία
* Αγγλικά
Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην Αντισταθμιστική Αγωγή, τις μεθοδευμένες δηλαδή εκείνες παρεμβατικές ενέργειες που αποσκοπούν: 
α) στην επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης
β) στη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
γ) στη μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
δ) στην αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Οι μαθητές που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο γραφειο την παρακατω αίτηση:

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

   

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

   

Ημερομηνία γέννησης(2):

   

Τόπος Γέννησης:

   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

   

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

   

ΑΦΜ

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 
                               

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………, μαθητή/-τριας του ....... Τμήματος της …….  Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2019-2020 τα παρακάτω μαθήματα

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

……………

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

……………

3. Μαθηματικά

 

……………

4. Φυσική

 

……………

5. Χημεία 

 

……………

6. Αγγλικά

 

…………..

που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-20» (MIS 5046499) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ημερομηνία:        …………………….

Ο – Η Δηλ.

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής.

(2) Αναγράφεται αριθμητικώς.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 

Αποχαιρετιστήρια γιορτή σχολικού έτους 2018 -2019

Λεπτομέρειες

Την Τετάρτη 19/6/2019 στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε η αποχαιρετιστήρια γιορτή που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την σχολική χρονιά που πέρασε. Σε αυτή την γιορτή οι μαθητές παρουσίασαν τις κατασκευές τις οποίες δούλεψαν στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας.

Επίσης παρουσίασαν μέρος της δουλειάς τους οι ομάδες που συμμετείχαν σε προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας.

Οι απόφοιτοι μας παρέλαβαν τα απολυτήριά τους από τον διευθυντή του σχολείου μας και οι κηδεμόνες των μικρότερων μαθητών μας  παρέλαβαν τα ενδεικτικά τους από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Σε video wall που στήθηκε στον προαύλιο χώρο προβλήθηκαν φωτογραφίες από την εκδρομή της Γ τάξης στα Γιάννενα .

Τέλος όλοι καθηγητές , μαθητές και γονείς απόλαυσαν μεζέδες, αναψυκτικά και γλυκά που πρόσφεραν χορηγοί αλλά και μέλη του συλλόγου γονέων του σχολείου μας.

 Η βραδιά έκλεισε με χορό και τραγούδια από συγκρότημα που έχουν δημιουργήσει ταλαντούχοι μαθητές μας.

Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης .

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

IMG 20190619 194311

 IMG 20190619 194332

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ>>

 

 

IMG 20190619 194407 1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

IMG 20190619 195102

 IMG 20190619 211812

 IMG 20190619 211817 1

6η ΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Λεπτομέρειες

27/9/2019. Ημέρα σχολικού αθλητισμού! Ημέρα αφιερωμένη στα σπορ, στην γυμναστική, στα ομαδικά αγωνίσματα μα πάνω από όλα ημέρα χαράς και γιορτής! Έτσι τη ζήσαμε ,έτσι την απολαύσαμε στο σχολειό μας και φέτος όπως κάθε χρόνο πλαισιωμένη με τραγούδια , πολλή μουσική και καλλιτεχνικές δράσεις.

Ό,τι καλύτερο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και επί τη ευκαιρία ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ!

20190927 101103

20190927 115553

20190927 115235

20190927 121710

IMG 20190927 094004

IMG 20190927 094010

IMG 20190927 094033

 

 

 

Famous Landmarks on ZeeMaps!

Λεπτομέρειες

Και επιτέλους τα zeemaps (ψηφιακοί χάρτες) με τα Famous Landmarks των μαθητών της κας Μούγιου του τμήματος Β1/2 Αγγλικά Προχωρημένων είναι έτοιμα!! 

 
 
 
   
© ALLROUNDER